ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Εταιρικές πράξεις 2ας Αυγούστου

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Εταιρικές πράξεις 2ας Αυγούστου

Reuters  | 02.08.2019 09:30

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Εταιρικές πράξεις 2ας Αυγούστου

2 Αυγ. - Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τις εξής
εταιρικές πράξεις για την Παρασκευή:

- Από 02/08/2019, οι μετοχές της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ADMr.AT (GRS518003009) είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς: α) το υπόλοιπο
μερίσματος χρήσης 2018, 0,0284 ευρώ ανά μετοχή και β) το
προμέρισμα χρήσης 2019, 0,06 ευρώ ανά μετοχή, από τα οποία θα
παρακρατηθεί ο αναλογούν φόρος, βάσει της κείμενης νομοθεσίας
(καθαρό ποσό: 0,0255 ευρώ και 0,054 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα).
- Από 02/08/2019, παύει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο
Αθηνών του δικαιώματος (ΤΡΑΣΤΟΡΔ - GRX487003014) της εταιρίας
«TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π.» PREr.AT , συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με
καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος
προτίμησης ορίζεται η 06/08/2019.
- Από 02/08/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών οι 23.827.264 νέες (ΚΟ) μετοχές της
εταιρίας QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» <> (GRS310003009), που προέκυψαν
από το πρόσφατο split μετοχών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο
σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε
35.740.896 (ΚΟ) μετοχές.
- Από 02/08/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο
Χρηματιστήριο Αθηνών οι 23.827.264 νέες (ΚΟ) μετοχές της
εταιρίας QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» IQTr.AT (GRS310003009), που
προέκυψαν από το πρόσφατο split μετοχών. Από την ίδια
ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που
είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται σε
35.740.896 (ΚΟ) μετοχές.
- Από 02/08/2019, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στην
Κατηγορία Ομολογιών της Εναλλακτικής Αγοράς του Χρηματιστηρίου
Αθηνών οι 6.700 κοινές ονομαστικές ομολογίες της εταιρίας
«M.L.S. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» MLSr.AT , ονομαστικής αξίας και τιμής
διάθεσης εκάστης 1.000,00 ευρώ, που προέκυψαν από την έκδοση
Κοινού Εταιρικού Ομολόγου, διάρκειας 5 ετών, μη μετατρέψιμου σε
μετοχές του εκδότη, με ημερομηνία έκδοσης 25/07/2019, σταθερού
επιτοκίου 4,30% ετησίως και κωδικού ISIN GRC4221197B3.
- Από 02/08/2019, και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
Α.Ε.» LOUr.AT (GRS117123000) είναι διαπραγματεύσιμες στο
Χρηματιστήριο Αθηνών με τελική ονομαστική αξία μετοχής 0,94 ευρώ
και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού
0,06 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της εταιρίας με καταβολή
μετρητών.

(Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)

Σχετικά Νέα

Τελευταία σχόλια

Προσθέστε σχόλιο
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Συζήτηση
Απάντηση...
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.

Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όπου χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβείς και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και όχι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Αποσύνδεση
Σίγουρα θέλετε να αποσυνδεθείτε;
ΌχιΝαι
ΑκύρωσηΝαι
Αποθήκευση αλλαγών

+

Κατεβάστε την εφαρμογή της Investing.com

Λάβετε δωρεάν τιμές σε πραγματικό χρόνο καθώς και διαγράμματα και ειδοποιήσεις για μετοχές, δείκτες, νομίσματα, εμπορεύματα, ομόλογα. Λάβετε δωρεάν τις καλύτερες τεχνικές αναλύσεις και μέσα προβλέψεων.

Το Investing.com είναι καλύτερο σαν εφαρμογή!

Περισσότερο περιεχόμενο, ταχύτερα διαγράμματα, ταχύτερη ροή τιμών και πιο ομαλή εμπειρία διαθέσιμα μόνο στην εφαρμογή.

';