ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Εταιρικές πράξεις 25ης Ιουλίου

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Εταιρικές πράξεις 25ης Ιουλίου

Reuters  | 25.07.2017 09:50

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ-Εταιρικές πράξεις 25ης Ιουλίου

25 Ιουλ. - Το Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε τις εξής
εταιρικές πράξεις για την Τρίτη:

- Από 25/07/2017, παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται
από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 179.386 ίδιες (ΚΟ) μετοχές της
εταιρίας «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣ/ΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.» (GRS045003001)
EPIr.AT . Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των μετοχών της
εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ανέρχεται σε 51.887.910 (ΚΟ) μετοχές.
- Από 25/07/2017, και μετά την μείωση του Μ.Κ., οι μετοχές
της εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ.» (GRS179003017) EOLr.AT είναι
διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με νέα ονομαστική
αξία μετοχής €0,35 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην
επιστροφή κεφαλαίου ποσού €3,25 ανά μετοχή στους μετόχους της
εταιρίας με καταβολή μετρητών.
- Από 25/07/2017, παύει η διαπραγμάτευση των 50.593.832 (ΚΟ)
μετοχών της εταιρίας «FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.» (GRS346153000)
FRIr.AT , ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από
το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 16.864.610 νέες
(ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,90 στα πλαίσια του
Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης
€0,36 – κατόπιν της επακόλουθης μείωσης της ονομαστικής αξίας
της μετοχής – και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €0,312
ορίζεται η 28/07/2017.
- Από 25/07/2017, παύει η διαπραγμάτευση των 50.593.832 (ΚΟ)
μετοχών της εταιρίας «FRIGOGLASS Α.B.E.Ε.» (GRS346153000)
FRIr.AT , ονομαστικής αξίας εκάστης €0,30 και διαγράφονται από
το ΟΑΣΗΣ, προκειμένου να αντικατασταθούν από 16.864.610 νέες
(ΚΟ) μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης €0,90 στα πλαίσια του
Reverse Split των μετοχών της εταιρίας. Ως ημερομηνία έναρξης
διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, με νέα ονομαστική αξία εκάστης
€0,36 – κατόπιν της επακόλουθης μείωσης της ονομαστικής αξίας
της μετοχής – και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €0,312
ορίζεται η 28/07/2017.
- Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση ονομαστικής αξίας
μετοχής από €3,32 σε €1,02 και επιστροφή σε είδος στους μετόχους
της εταιρίας «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» IQTr.AT , των μετοχών της
εταιρίας «BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.», σε αναλογία 1 μετοχή της
«BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π.» προς 1 μετοχή της «QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Α.Ε.».

(Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)

Σχετικά Νέα

Τελευταία σχόλια

Προσθέστε σχόλιο
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.
Συζήτηση
Απάντηση...
Παρακαλούμε περιμένετε ένα λεπτό πριν προσπαθήσετε να σχολιάσετε ξανά.

Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όπου χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από διαμορφωτές της αγοράς και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβείς και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και όχι κατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.

English (USA) English (UK) English (India) English (Canada) English (Australia) English (South Africa) English (Philippines) English (Nigeria) Deutsch Español (España) Español (México) Français Italiano Nederlands Português (Portugal) Polski Português (Brasil) Русский Türkçe ‏العربية‏ Svenska Suomi עברית 日本語 한국어 简体中文 繁體中文 Bahasa Indonesia Bahasa Melayu ไทย Tiếng Việt हिंदी
Αποσύνδεση
Σίγουρα θέλετε να αποσυνδεθείτε;
ΌχιΝαι
ΑκύρωσηΝαι
Αποθήκευση αλλαγών

+

Κατεβάστε τηνε φαρμογή της Investing.com

Λάβετε δωρεάν τιμές σε πραγματικό χρόνο καθώς και διαγράμματα και ειδοποιήσεις για μετοχές, δείκτες, νομίσματα, εμπορεύματα, ομόλογα. Λάβετε δωρεάν τις καλύτερες τεχνικές αναλύσεις και μέσα προβλέψεων.

Το Investing.com είναι καλύτερο στην εφαρμογή!

Περισσότερο περιεχόμενο, ταχύτερες τιμές και διαγράμματα και μια ομαλότερη εμπειρία είναι διαθέσιμα μόνο στην εφαρμογή .